Политика на възстановяване

1. При отказ от услуга възстановяване за неизползвания период се извършва със същият метод, който беше използван при плащането, ако е възможно, или по посочена от клиента банкова сметка. Разходите, свързани с банкови комисионни, се поемат от клиента.
2. Възстановяването е възможно само за цял неизползван период, за който е извършено авансово плащане.
3. Възстановяването за текущия период за вече предоставената услуга не е възможно.
4. Задължителното условие за възстановяване на сумата е спазване на параграфа 9 от договора.