Автоматична обработка на карти / таксуване на кредитни карти Print

  • card, payment
  • 0

Има възможност за запазване на кредитна карта в платежната система при плащане на фактура с кредитна карта. Това ще позволи на нашата система да използва данните за оторизация на картата за автоматична обработка на тази карта за нови неплатени фактури. Нашата система се опитва да улови плащането 5 дни преди датата на падежа. Също така можете да изберете тази запазена карта, когато правите нови поръчки, без да въвеждате данните за оторизация на картата.

Автоматичната обработка на карти можете да активирате/деактивирате във Детайли за акаунта.
Управлението на запазена карта е достъпно на страницата начини на плащане.


Was this answer helpful?

Back